Thanh toán

Cách thức thanh toán tại  sango.biz  của  SÀN GỖ HUY HOÀNG !

CHẤP NHẬN THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT VÀ CHUYỂN KHOẢN.

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI NẾU ĐẠI LÝ MUA BUÔN Ở TỈNH CÓ THỂ THANH TOÁN QUA CHUYỂN KHOẢN.

 

Lên đầu trang